Cele


„Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie i rehabilitacji społecznej, leczniczej
i zawodowej bez względu na wiek”.