CUiAON


W roku 2006 od miesiąca maja do grudnia Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych prowadziło zajęcia w ramach Centrum Usprawniania i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zajęcia odbywały się codziennie zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych, zarówno indywidualnie jak i grupowo.
Opieką naszą objęliśmy dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności, od lekkiej aż do znacznej z następującymi jednostkami chorobowymi:
- mózgowe porażenie dziecięce
- niedowład połowiczny
- wady wrodzone w zakresie aparatu ruchu
- wady nabyte w aparacie ruchu
- schizofrenia
W ramach prowadzonych zajęć usprawniających wykorzystywaliśmy całą gamę postępowań fizjoterapeutycznych począwszy od krioterapii poprzez laseroterapie a skończywszy na usprawnieniach ruchowych.
Zajęcia ruchowe prowadzone były indywidualnie jak i grupowo (ćwiczenia bierne i czynno-bierne)wolne z obciążeniem, w systemie ciężarkowo-bloczkowym, w wodzie, na świeżym powietrzu aż po techniki wykorzystywane w sporcie rekreacyjnym.
U osób z problemami w obrębie kończyn górnych prowadzono ćwiczenia manipulacyjne wykorzystując tablice oraz drobne przybory (woreczki, patyczki, piłeczki, środki spożywcze, itd.) ale też wykorzystywano komputer z programami edukacyjnymi(gry zręcznościowe i logiczne, labirynty, układanki, kolorowani) oraz formy plastyczne (rysunek, kolorowanie, plastelinę itd.).
W ramach powyższego Centrum prowadziliśmy działalność informacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z zakresu podstawowych uprawnień i przywilejów w sektorze administracyjnym i zdrowotnym. Spotkania informacyjne odbywały się na miejscu oraz na wyjazdach w zaprzyjaźnionych GOPS-ach.